توزیع ارز مسافرتی فعلا ادامه دارد/اعلام تصمیم قطعی در روزچهارشنبه


توزیع ارز مسافرتی فعلا ادامه دارد/اعلام تصمیم قطعی در روزچهارشنبهدیدگاهها بسته شده است.