تلاش برای نقش‌آفرینی صنعت هوافضا در اقتصاد کشور

به گزارش عرصه، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در خصوص توانایی بالای صنعت هوافضای کشور در اقتصاد، بیان کرد: برنامه‌ریزی شده است که تا سال ۱۴۰۴ بتوانیم از طریق بخش فضایی در اقتصاد کشور نقش داشته باشیم.

وی افزود: بخش فضایی اصولاً باعث بهره‌برداری ملی می‌شود؛ این که ما فناوری را در بخش‌های مختلف اشاعه دهیم و آنها هم از این موضوع استفاده کنند، تأثیرپذیری در فناوری ملی اتفاق می‌افتد.

به گفته منطقی، تأثیر داشتن در بخش‌های دیگر یکی از تأثیرات توجه و رشد دستاوردهای فضایی است.

برنامه‌ریزی برای تخصیص بخشی از درآمدهای اقتصادی به درآمدهای فضایی

وی تأکید کرد: یک بخش دیگری در بخش فضایی وجود دارد که دستاوردهای ملی است. دستاوردهای ملی خود یک حرکت اقتصادی ایجاد می‌کند. برنامه‌ریزی می‌کنیم تا بخشی از درآمدهای اقتصادی را به درآمدهای فضایی تخصیص کنیم.

رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی همچنین تصریح کرد: یک بخشی از درآمدهای فضایی بر کلیت اقتصاد و بخش دیگری هم خود می‌تواند به عنوان رشد اقتصادی نقش‌آفرینی کند.دیدگاهها بسته شده است.