سهام اروپا با اعلام بودجه ایتالیا افت کرد/وال استریت ثابت ماند


سهام اروپا با اعلام بودجه ایتالیا افت کرد/وال استریت ثابت مانددیدگاهها بسته شده است.