۳۱۱ماموریت امداد و نجات طی ۷۲ ساعت گذشته

مرتضی سلیمی در گفت‌وگو با عرصه؛ با بیان اینکه طی ۷۲ ساعت گذشته ۳۱۱ماموریت امداد و نجات انجام شد، گفت: همچنین در طی این عملیات‌ها به بیش از ۵۶۰نفر امدادرسانی شد که ۱۱۲نفر در محل درمان شدند و ۲۱۵نفر نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی افزود: در این عملیات‌ها در مجموع ۲۸۱نفر نجات یافتند.  همچنین ۲۸ عملیات که در طی آن ۴۷ مصدوم سوانح ترافیکی رها سازی شدند، ‌ انجام شد.دیدگاهها بسته شده است.