تظاهرات گسترده یمنی ها علیه ائتلاف سعودی برای سومین روز پیاپی


تظاهرات گسترده یمنی ها علیه ائتلاف سعودی برای سومین روز پیاپیدیدگاهها بسته شده است.