«دژپسند» احتمالاً به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی می‌شود


«دژپسند» احتمالاً به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی می‌شوددیدگاهها بسته شده است.