توجه به پیش دبستانی در کشورهای درحال توسعه، کمتر است

به گزارش عرصه، با قری در مراسم آغاز هفته پیوند اولیا و مربیان با بیان این که زیربنای توسعه هر جامعه و کشور، تعلیم و تربیت آن کشور است، گفت: متولی اصلی تعلیم و تربیت، خانواده و والدین هستند. متولی اصلی تعلیم و تربیت رسمی وزیر آموزش و پرورش است اما بدون کمک به خانواده‌ها نمی‌توان کاری انجام داد.

وی ادامه داد: تعلیم و تربیت رسمی و مادام العمر، وظیفه خانواده است و تعلیم و تربیت رسمی بخشی از تربیت فرد در طول زندگی او است. ۲۵۰۰ روز اول زندگی از مهمترین و ارزشمندترین دوران زندگی هر فرد است چرا که شخصیت فرد در طول هفت سال اول زندگی او شکل می‌گیرد و تربیت فرد در سال‌های آتی کیفیت و کمیت ۲۵۰۰ روز اول زندگی را ندارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان تهران با بیان اینکه در کشورهای درحال توسعه به پیش دبستانی کمتر توجه می شود، اظهار کرد: این مساله یک آسیب است چرا که در این دوران بیش‌تر وقت کودک و نوزاد عمدتا در اختیار خانواده است، به همین دلیل باید مهدهای کودک را تقویت کنیم تا رها نباشند.

باقری در ادامه افزود: خانواده فرد از قبل تولد تا سن  ۷ سالگی و دوران  مدرسه در تعلیم و تربیت بیشترین اثرگذاری را دارد اما با این حال برای جامعه توسعه یافته باید خانواده توسعه یافته داشته باشیم و این به معنای بهبود وضعیت در پیش دبستانی و سپس دبستان و در نهایت در سال‌های بعد از این دوران است.

ادامه دارددیدگاهها بسته شده است.