سردار جعفری: اگر آمریکایی‌ها در لانه جاسوسی باقی می‌ماندند کار انقلاب تمام بود


سردار جعفری: اگر آمریکایی‌ها در لانه جاسوسی باقی می‌ماندند کار انقلاب تمام بوددیدگاهها بسته شده است.