سوئیفت مایل به مراوده باایران است/بایدپیام‌رسان داخلی داشته باشیم


سوئیفت مایل به مراوده باایران است/بایدپیام‌رسان داخلی داشته باشیمدیدگاهها بسته شده است.