دست‌نوشته رهبر انقلاب در تقدیر از شهید طهرانی مقدم و همکارانش


دست‌نوشته رهبر انقلاب در تقدیر از شهید طهرانی مقدم و همکارانشدیدگاهها بسته شده است.