رونق گردشگری کشاورزی، ره‌آورد توسعه معیشت روستایی

به گزارش عرصه، دکتر کاظم وفاداری دوشنبه ۲۲ آبان در کارگاه آموزشی گردشگری کشاورزی در اجلاس جهانی گردشگری در همدان، با بیان اینکه کشاورزی یک دانش سنتی است، اظهار کرد: کشاورزی به واقع یک شکل زندگی، فرهنگ، هویت و غذا است چرا که از یک منطقه به منطقه دیگر فرق می‌کند.

وی با اشاره به اینکه انقلاب سبز باعث شد که کشاورزی به یک صنعت تبدیل شود، افزود: یک راهنمای گردشگری باید از تمام جزئیات مربوط به زمین، محصول و کشاورزی اطلاعات داشته باشد.

این متخصص علوم گردشگری با تأکید بر اینکه نکته اول در مورد گردشگری کشاورزی دانش در مورد این موضوع است، اضافه کرد: میراث کشاورزی را باید حفظ کرد.

وفاداری با اشاره به اینکه دانش را باید به گردشگر انتقال داد، عنوان کرد: فرهنگ جدای از محیط زیست نیست و کشاورزی یک نوع میراث کهن بوده که امروزه با محیط سازگاری یافته است.

وی با اشاره به اینکه میراث فرهنگی با میراث کشاورزی متفاوت است، تصریح کرد: میراث کشاورزی می‌تواند یک حوزه از گردشگری باشد که از جمله می‌توان به قنات‌ها اشاره داشت.

وفاداری در ادامه با اشاره به اینکه یکی از جذابیت‌های گردشگری شیوه زندگی در روستا است، بیان کرد: بسیاری از جوانان با فرصت‌های شغلی روستا آشنا نیستند و این صنعت توریسم هست که می‌تواند به جوانان معرفی کند.

وی محیط زیست، فرهنگ و اقتصاد را اجزای اصلی گردشگری پایدار عنوان کرد و گفت: برای اقتصاد گردشگری کشاورزی، می‌توان محلی را برای اقامت گردشگران تهیه و یا اینکه انوع جشنواره‌های کشاورزی را برگزار کرد.دیدگاهها بسته شده است.