کشف یک میلیون و ۴۰۰ هزار عدد مواد محترقه در پایتخت

به گزارش عرصه، سرهنگ رسول محبت در این باره گفت: با دریافت خبری مبنی بر اینکه چهار نفر در بازار تهران با همکاری یکدیگر اقدام به خرید و جمع آوری مقادیر زیادی مواد محترقه در محدوده بازار کرده اند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ، با بیان اینکه در پایش‌های اطلاعاتی مخفیگاه متهمان شناسایی شد، بیان داشت: با هماهنگی مقام قضائی طرح مشترک دستگیری متهمان با همکاری ماموران پایگاه های دوم ، سوم و هشتم امنیت عمومی در محدوده بازار به منظور دستگیری و بازرسی از مخفیگاه آنان به اجرا در آمد.

رئیس پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی تهران ، بیان داشت: در این طرح مشترک هر چهار متهم دستگیر و در بازرسی از محل ، یک میلیون و ۴۸۶ هزار و ۸۴۸ عدد انواع مواد محترقه کشف شد.

براساس گزارش سایت پلیس، سرهنگ محبت ، با بیان اینکه متهمان به مرجع قضائی منتقل شدند، عنوان داشت: کارشناسان ارزش ریالی مواد محترقه کشف شده را چهار میلیارد ریال برآورده کرده اند.دیدگاهها بسته شده است.