خطرات ذخیره سازی بنزین

 به گزارش عرصه؛توصیه کارشناسان ایمنی و آتش نشانی این است که بنزین را به هیچ وجه در خانه انبار نکنید. در صورت بروز حادثه این کار صدمات زیادی به سلامت شهروندان وارد می‌کند و خسارات اقتصادی زیادی به جا می‌گذارد.
این ماده بسیار فرار است و بخارات آن با هوا مخلوط می‌شود و ترکیبی قابل انفجار ایجاد می‌کند. حد بالا و پایین انفجار آن ۱.۴ و ۷ درصد حجمی‌بخار بنزین در هوا است. نقطه شعله زنی بنزینی با درجه اکتان ۶۰ تا ۹۶ حدود منهای ۴۳ درجه سانتی گراد و برای بنزینی با اکتان ۱۰۰ منهای ۳۸ درجه سانتی‌گراد است. 
بنزین در صورت اشتعال درجه حرارت زیادی تولید می‌کند. درجه حرارت بنزین با اکتان ۶۰ تا ۹۶ حدود ۳۰۰ درجه و درجه حرارت اشتعال بنزین با عدد اکتان ۱۰۰ حدود ۴۷۰ درجه سانتی گراد است. این قدرت اشتعال و درجه حرارت بالا نشان می‌دهد این ماده در صورت انفجار و وقوع حریق خسارت‌های زیادی به بار می‌آورد.

●خطر تا سال‌ها ادامه دارد
خطرات مربوط به نگهداری و ذخیره سازی غیراستاندارد و خودسرانه بنزین تنها مربوط به زمانی که بنزین در مخازن وجود دارد، نیست. آثار گاز بنزین در مخازن و ظروف خالی حتی پس از زمانی طولانی گاهی تا چند سال بعد ازشستشوی کامل باز هم ممکن‌است خطراتی ایجاد کند. به عنوان مثال بریدن لوله هواکش یک مخزن خالی زیر زمین بعد از حدود ۳۰ سال باعث شد تا لوله هواکش آتش گرفته و مخزن خالی منفجر شود. 

●خطرات بهداشتی
حتی اگر خیلی خوش شانس باشید و مقداری از این ماده خطرناک را در این گرمای تابستان در خانه تان ذخیره کنید و دچار حادثه آتش سوزی و حریق نشوید خطرات دیگری هم هست که سلامت شما را تهدید کند. در طبقه بندی مواد شیمیایی بنزین ماده ای سمی‌است و استنشاق آن باعث ایجاد سردرد، سرگیجه و تهوع می‌شود. حد آستانه مجاز آن ۵۰۰ قسمت در میلیون است و کارشناسان بهداشتی توصیه می‌کنند در صورت پخش شدن بخار بنزین در هوا از ماسک و وسایل حفاظتی استفاده کنید. وجود سرب در برخی انواع بنزین نیز مخاطرات بهداشتی به همراه دارد. سرب که ماده ای سمی‌و خطرناک است در صورت تماس با پوست بدن ممکن است سلامت را به خطر ‌اندازد. 

● حتی یک لیتر
نگه‌داری و ذخیره سازی بنزین شرایط خاصی دارد. بنزین باید در ظروف فلزی و مخازن مخصوص نگهداری و حمل شود و در برابر آسیب‌های فیزیکی محافظت شده و ترجیحا در انبارهای غیر سرپوشیده نگهداری شود. محل نگهداری بنزین باید خنک بوده و دارای تهویه مناسب و دور از منابع حرارتی و ایجاد جرقه باشد. همچنین در محل نگهداری بنزین نباید مواد اکسید کننده مانند اکسیژن، کلرات یا آب اکسیژنه وجود داشته باشد. حالا تصورش بکنید نگهداری حتی یک لیتر بنزین در صندوق ماشین یا زیر زمین خانه آن هم در فصل گرم تابستان چقدر می‌تواند خطرناک باشد و چه خسارات و صدمات جانی و مالی در پی داشته باشد چه برسد به ذخیره و انبار کردن بنزین در بشکه‌های ۲۰۰ لیتری. به همین علت است که کارشناسان ایمنی و آتش نشانی توصیه می‌کنند ازانبار کردن هر گونه ماده سوختنی به ویژه بنزین پرهیزکرده و جان و مال خود و دیگران را به خطر نیندازید.

 دیدگاهها بسته شده است.