واکنش سازمان ملل به گزارش آمریکا در مورد انفجار فجیره: منتظر گزارش های جدید هستیم

به گزارش عرصه به نقل از ایرنا، فرحان حق روز سه شنبه در نشست خبری خود این مطلب را در پاسخ به خبرنگار سعودی مطرح کرد که پرسید: مطمئن هستم اعلامیه های بازرسان آمریکا که با همکاری امارات درباره خرابکاری چهار کشتی انجام شده است را دیده اید که فکر می کنند ایران یا گروه های وفادار به ایران نقش داشته اند. آیا این همان تحقیقاتی است که منتظرش بودید؟
معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد پاسخ داد: آن چه می توانم بگویم این است که ما از گزارش های نگران کننده رسانه ها درباره چهار کشتی تجاری متوقف شده در شهر بندری فجیره امارات متحده عربی آگاهیم.
حق افزود: ما مطلع شدیم که تحقیقات این حادثه در راهند. ما نسبت به افزایش تنش در این منطقه نگران شدیم. ما از همه طرف ها می خواهیم که برای صلح منطقه ای شامل اطمینان از امنیت حمل و نقل دریایی، خویشتنداری داشته باشند. دیدگاهها بسته شده است.