چین تعرفه واردات ال‌ان‌جی از آمریکا را به ۲۵ درصد افزایش داد


چین تعرفه واردات ال‌ان‌جی از آمریکا را به ۲۵ درصد افزایش داددیدگاهها بسته شده است.