اطلاعیه تمدید مهلت خرید سهام بانک انصار...

با نماد “وانصار” بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی (غیر وابسته به نیروهای مسلح ) بانک انصار می رساند پیرو اطلاعیه  خرید سهام بانک منتشر شده در روزنامه های اطلاعات و دنیای ا...