«میرزایی‌نیکو» مسئول پیگیری پرونده «مهدی حاجتی» شد

قاسم میرزایی‌نیکو در گفت‌وگو با عرصه، با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه روز گذشته کمیسیون بنده و خانم مافی موضوع پرونده مهدی حاجتی؛ عضو شورای شهر شیراز را بیان کردیم.

وی در ادامه اظهار کرد: از آنجا که بنده عضو کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی نیز هستم قرار شد تا این پرونده را پیگیری کرده و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کنم.دیدگاهها بسته شده است.