قدردانی رییس سازمان بهزیستی از مدیرعامل بانک ملت...

معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی در نامه ای خطاب به مدیرعامل بانک ملت از حضور وی در کنار مددکاران گمنام عرصه رفاه اجتماعی قدردانی کرد. به گزارش عرصه به نقل از روابط عمومی بانک مل...

مدیرعامل بانک انصاراز نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری بازدید کرد...

دکتر آیت الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار به همراه جمعی از معاونین و مدیران از نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX) بازدید و در غرفه مرکز فناوری های نوین مالی بانک انصار حضور یافت . به گزارش...