آزمون استخدامی قوه قضاییه به ما ارتباطی ندارد/ قوه باید پاسخ دهد


آزمون استخدامی قوه قضاییه به ما ارتباطی ندارد/ قوه باید پاسخ دهددیدگاهها بسته شده است.