چرا گربه‌ سیاه به عنوان نماد بدشانسی معروف شده‌ است؟!

به گزارش عرصه؛بسیاری از افراد تصور می‌کنند اگر یک گربه سیاه ببینند، دچار اتفاقاتی بدیمن می‌شوند. این ماجرا در برخی از کشور‌ها تا حدی رایج است که فرد حتی اگر کار مهمی داشته باشد آن را رها می‌کند.

اما تا به حال از خود پرسیده اید این رسم عجیب چه معنا و مفهومی دارد و اصلا از کجا پیدا شده  است؟ سال‌ها پیش مصریان باستان بر این باور بودند که گربه‌های سیاه قدرتی خیره کننده دارند و نفرین‌هایی جادویی بلدند و بر همین اساس هم بود که در بسیاری از مومیایی‌های باستانی مصر گربه‌ای مومیایی شده برای حمایت از مومیایی فراعنه در تابوت قرار داده می‌شد.

 

سال‌ها بعد در قرون وسطی، گربه‌های سیاه به قدرت‌های تاریک و جادوی سیاه ربط داده شدند. این موضوعی است که به مرور و در سال‌های آتی نیز بیشتر مطرح می‌شد. اما اعتقاد به قدرت جادویی و عجیب گربه بین بریتانیایی‌ها نیز داستان خاصی دارد. در قرن هفدهم در تاریخ انگلستان پادشاه چارلز اول یک گربه سیاه داشت که علاقه بیش از حدی نیز به این گربه داشت و تصور می‌کرد هر نوع اتفاقی که در زندگی وی رخ می‌دهد حاصلی است از حضور گربه سیاه در نهایت پس از مرگ گربه، پادشاه که همه موفقیت خود را مرهون گربه می‌دانست به عاقبتی عجیب دچار شد و یک روز پس از مرگ گربه به خیانت به کشور متهم و دستگیر شد و از همان زمان نیز این عقیده که گربه‌ها نیروی خاصی هستند بین بریتانیایی‌ها قوت گرفت.

درواقع در خصوص گربه دو نوع عقیده رواج داشت. از یک سو عده‌ای معتقد بودند که گربه نیرویی شیطانی دارد و از سوی دیگر برخی معتقد بودند که گربه خوش شانسی می‌آورد و می‌تواند نقشی بسیار مفید در زندگی افراد ایفا کند.

از هردیدگاهی این قضیه را در نظر داشته باشیم تنها می توانیم به خرافی بودن این مسئله پی ببریم و پایه این اعتقاد را بی اساس بدانیم.

منبع: انتخاب

 دیدگاهها بسته شده است.