کاهش ۶۰ درصدی معاملات مسکن در خرداد/افزایش ۱۰۷ درصدی قیمت ملک


کاهش ۶۰ درصدی معاملات مسکن در خرداد/افزایش ۱۰۷ درصدی قیمت ملکدیدگاهها بسته شده است.