رفع کمبود سرانه‌های آموزشی مسکن مهر تهران تا ۲ سال آینده

محمد تقی زاده در گفت‌وگو با عرصه، در تشریح کمبود سرانه‌های آموزشی در استان تهران به ویژه در انبوه سازی‌های این استان و مسکن مهر گفت: مسکن مهر در تهران عمدتاً در شهرهای جدید است و شرکت عمران شهرهای جدید هم متولی تأمین سرانه‌ها در این واحدهاست. در حقیقت در شهرهای پردیس، پرند و اندیشه و… شرکت عمران شهرهای جدید باید این کمبودها را جبران کند و پیش بینی می‌کنیم ظرف دو سال آینده با تحویل این واحدها و تکمیل زیرساخت‌ها، تأمین سرانه‌ها به ویژه سرانه‌های آموزشی نیز انجام شود.

وی افزود: در آخرین جلسه شورای مسکن استان تهران نیز استاندار بر این نکته تاکید کرد که باید این شرکت‌ها نسبت به تأمین سرانه‌ها و خدمات عمومی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و بر اساس جمعیت پذیری منطقه سرانه‌ها را تأمین کنند.

وی ادامه داد: در شهرها هم بر اساس طرح‌های جامع و تفصیلی سرانه‌ها باید تأمین شوند اما مشکلات اجرایی و نحوه تملک برای تأمین سرانه‌های آموزشی وجود دارد؛ برای مثال بعضاً در برخی مناطق تهران زمین برای ساخت مدرسه هست اما آموزش و پرورش پول احداث ساختمان را ندارد؛ در حال حاضر در مناطق ۲۱ و ۲۲ این موضوع هست.

معاون استاندار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نوسازی فضاهای آموزشی در استان تهران اشاره کرد و افزود: برخی فضاهای آموزشی در سطح استان قدمت زیادی دارند و نیازمند تخریب و نوسازی هستند که برخی کمبودها مربوط به همین بخش است و بخش دیگر هم مربوط به جمعیت پذیری‌های جدید است.

تقی زاده تاکید کرد: در شهرهایی که طرح‌های بازآفرینی آنها در حال تدوین است، تکالیفی درخصوص تأمین سرانه‌های آموزشی و بازسازی و نوسازی برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است. همچنین در شناسنامه شهرها نیز این کمبودها به طور دقیق احصاء و نسبت به رفع و جبران آنها بر اساس برنامه‌ای زمانبندی شده اقدام خواهد شد.دیدگاهها بسته شده است.