کارگردان «چاق و لاغر»: فیلمسازان کودک باید مانند بچه‌ها دنیا را ببینند


کارگردان «چاق و لاغر»: فیلمسازان کودک باید مانند بچه‌ها دنیا را ببیننددیدگاهها بسته شده است.