عودت لایحه نحوه ارائه خدمات به سالمندان به شهرداری

به گزارش عرصه، صبح امروز در جلسه شورای شهر تهران بررسی لایحه نحوه ارائه خدمات به سالمندان در قالب شهر دوستدار سالمند روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت و محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با بیان این که این لایحه در سال ۹۴ برای اولین بار به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد تا نحوه ارائه خدمات به سالمندان توسط شهرداری بررسی شود، گفت:  حالا بعد از گذشت چند سال این لایحه فراز و نشیب‌هایی دارد اما به نظرمان باز هم این لایحه دارای ایرادات اساسی است که باید توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی بررسی شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که این لایحه به معاونت فرهنگی بازگردانده شود.

وی افزود: البته می‌توان این لایحه را ذیل سند رفاه اجتماعی نیز بررسی کرد.

به گزارش عرصه، نهایتا اعضای شورای شهر تهران به نظر کمیسیون فرهنگی مبنی بر بازگشت این لایحه به معاونت برای بررسی بیشتر رأی مثبت دادند و بر همین اساس لایحه بازگردانده شد.دیدگاهها بسته شده است.