ثبت فعالیت مغزی الکترونسفالوگرافی با الکترودهای خال‌کوبی موقت

به گزارش عرصه و به نقل از گیزمگ، این فناوری ارزان است و با استفاده از یک پرینتر جوهرافشان تولید می‌شود و اندازه گیری‌های الکترونسفالوگرافی را دقیقاً مانند الکترودهای سنتی ارائه می‌دهد.

دو سال پیش این فناوری در ثبت داده‌های الکتروکاردیوگرافی (ECG) و الکترومیوگرافی (EMG) مؤثر بود. اکنون با اعمال تغییرات بیشتر الکترودهای سبک خال‌کوبی (tattoo-styled electrodes) می‌توانند سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی را ثبت کنند.
 

“لورا فراری” ( Laura Ferrari)، یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: امواج مغزی در محدوده فرکانس پایین قرار دارند و سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی نیز دامنه بسیار پایینی دارند. الکترودهای خال‌کوبی با استفاده از پلیمرهای رسانا ایجاد می‌شوند که می‌توانند از طریق چاپگر جوهرافشان استاندارد چاپ شوند. آزمایشات بالینی نشان داد که این فناوری جدید در اندازه‌گیری سیگنال‌های الکتروانسفالوگرافی به اندازه الکترودهای معمولی مؤثر عمل می‌کند. الکترودهای معمولی زمان‌بر هستند، اما این الکترود این‌گونه نیست. الکترودهای جدید تماس پوستی دقیق و پایداری را ارائه می‌دهند که در صورت نیاز به اندازه‌گیری‌های مکرر الکتروانسفالوگرافی، ممکن است در مدت زمان طولانی حفظ شود. در ضمن این فناوری ارزان‌تر از الکترودهای سنتی است و استفاده از آن بسیار راحت‌تر است. محققان همچنین ادعا می‌کنند که الکترودهای جدید می‌توانند در روش اندازه‌گیری مگنتوانسفالوگرافی (MEG) نیز موثر باشند. داده‌های مگنتوانسفالوگرافی اغلب می‌توانند اندازه‌گیری الکتروانسفالوگرافی را تکمیل کنند.

مگنتوانسفالوگرافی (MEG) یک تکنیک تصویربرداری عصبی کارکردی برای نقشه‌برداری فعالیت‌های مغز با ثبت میدان‌های مغناطیسی تولید شده توسط جریان‌های الکتریکی که به‌طور طبیعی در مغز رخ می‌دهند، با استفاده از مغناطیس‌سنج‌های بسیار حساس است.

یافته‌های این مطالعه در مجله” npj Flexible Electronics “منتشر شد.دیدگاهها بسته شده است.