ماسک‌های جدیدی که خودشان را ضدعفونی می‌کنند!

یک شرکت چینی در حال تولید ماسک‌های جدیدی است که با چراغ‌های ماوراء بنفش تعبیه شده داخلی می‌توانند خودشان را ضدعفونی کنند.


دیدگاهها بسته شده است.