تنها راه کنترل جدی ویروس کرونا چیست؟

محمد خسروی گفت: بیماری کووید ۱۹ یکی از مرگبارترین و خطرناکترین بیماری های قرن حاضر بوده که پیشگیری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی تنها راه کنترل آن است.


دیدگاهها بسته شده است.