کاهش روزانه مراجعه ۱۴۷هزار نفر به مراکز بیمه ای

به گزارش عرصه امیری  گنجه که  در حاشیه بازدید از شعب ۱۳ و ۷ تامین اجتماعی غرب تهران  بزرگ سخن می گفت، افزود : با دستور دکتر سالاری – مدیر عامل سازمان تامین‌ اجتماعی – در راستای حذف تدریجی دفترچه درمانی و به منظور تسهیل در ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آن‌ها در کلیه مراکز درمانی اعم از ملکی و غیرملکی طرف قرارداد و کاهش مراجعه مخاطبان ذیربط به شعب و کارگزاری‌های رسمی سازمان و ایجاد رضایتمندی، در گام نخست درج اعتبار دفترچه‌های درمانی حذف و اخذ استحقاق درمان از طریق سامانه استحقاق درمان جایگزین آن می‌شود.

وی تاکید کرد: از ابتدای خرداد ماه سال جاری فرایند تامین اعتبار دفترچه درمانی حذف و نیازی به مراجعه بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنها به شعب و کارگزاری‌های رسمی سازمان جهت تمدید اعتبار دفترچه درمانی نخواهد بود.

امیری گنجه با اشاره به روش‌های استعلام آنی اعتبار دفترچه درمان تامین اجتماعی گفت: بررسی و کنترل استحقاق درمان بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و افراد تحت تکفل آنان ضمن رعایت اصول و قواعد بیمه‌ای در بخش سرپایی در کلیه مراکز درمانی اعم از ملکی، غیرملکی طرف قرارداد و پزشکان با استفاده از یکی از این روش‌ها از اعتبار دفترچه درمانی خود مطلع شوند:

۱- استفاه از اپلیکیشن موبایل: ورود به سایت http://pwa.tamin.ir ، اسکن بارکد دفترچه درمان و مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

۲- استفاده از نسخه وب : ورود به سایتhttp://medical.tamin.ir ،ورود کد ملی و مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

۳-  استفاده از کدussd : *۴*۱۴۲۰# ،انتخاب گزینه ۱ (استعلام اعتبار درمانی )، ورود کدملی و مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

۴- استفاده از کد ussd : *۴*۱۴۲۰*۱# ، ورود کد ملی و مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

۵- استفاده از اپلیکیشن موبایل : ورود به سایت http://pwa.tamin.ir ، ورود کدملی ، مشاهده وضعیت اعتبار دفترچه

۶- استفاده از کد ussd : *۱۶۶۶# ، انتخاب گزینه۱ (استحقاق سنجی )، ورود کدملی ، مشاهده وضعیت اعتبار دفترچهدیدگاهها بسته شده است.