تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها در آلماتی برای پذیرش بیماران کووید-۱۹

به گزارش عرصه، مقامات محلی شهر آلماتی اعلام کردند: دو ورزشگاه این شهر به منظور پذیرش بیماران مبتلا به کووید-۱۹ تغییر کاربری خواهد داد چرا که ظرفیت مراکز درمانی و بیمارستان‌های اختصاص یافته به بیماران آلوده یا مشکوک به کرونا رو به اتمام است.

خبرگزاری رویترز نوشت: این کشور آسیای مرکزی که در همسایگی چین و روسیه قرار دارد پس از برداشتن محدودیت‌های اعمال شده به منظور کنترل شیوع کروناویروس با مهار همه‌گیریِ این ویروس دست به گریبان است.دیدگاهها بسته شده است.