خطرات استفاده از قرص شب امتحان

تعدادی از شهروندان بر این باورند که اعتیاد تنها به سوء مصرف مواد مخدر محدود است و سایر دارو‌های موجود در داروخانه اعتیاد، ندارند.


دیدگاهها بسته شده است.