جلوگیری از سرطان با ویتامین خورشید!

بررسی چند مطالعه توسط تیمی از پژوهشگران در دانشگاه فنلاند شرقی و دانشگاه مستقل مادرید با هدف تعیین نقش ویتامین D در پیشگیری از سرطان و درمان آن انجام شد.


دیدگاهها بسته شده است.