جزئیات کامل واریز وام شش میلیونی به حساب رانندگان

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در مورد جزئیات واریز وام شش میلیونی به حساب رانندگان تاکسی توضیحاتی را ارائه کرد.


دیدگاهها بسته شده است.