خطر انتقال ویروس کرونا در اماکن مختلف چقدر است؟

اطلاع از اماکن پرخطر و کم خطر می تواند در پیشگیری از کرونا مفید باشد، در این خبر می توانید درباره میزان خطرپذیری انتقال ویروس کرونا در مکان های مختلف اطلاع پیدا کنید.


دیدگاهها بسته شده است.