توصیه‌های جدید WHO برای پیشگیری از انتقال کرونا

سازمان جهانی بهداشت رسماً اعلام کرد ویروس کرونای جدید می‌تواند در اماکن سرپوشیده در هوا معلق شده و از فردی به فردی دیگر منتقل شود.


دیدگاهها بسته شده است.