در چه مکان هایی نباید موبایل خود را به شارژر بزنیم!

وقتی موبایل شارژ ندارد به این فکر می‌کنیم که باید هر طور که شده یک پیریز برق پیدا کنیم، بدون اینکه فکر کنیم نباید موبایل خود را در «هر جا» به شارژ بزنیم.


دیدگاهها بسته شده است.