سند توسعه راهبردی جمعیت استان تهران تدوین می شود

به گزارش عرصه، شکراله حسن بیگی در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال و شورای راهبردی جمعیت استان با اشاره به اهمیت این جلسه اظهارکرد: هدف از تشکیل این جلسات این است که به ثبت احوال در رسیدن به اهدافش کمک کنیم.

وی ادامه داد: جلسه شورای آموزش و پرورش و پشتیبانی از سوادآموزی نیز در راستای اهداف این جلسه است تا مشکلات دستگاه های اداری و اجرایی را مرتفع کنیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران افزود: کاهش مشکلات و آسیب های اجتماعی در گرو تامین معاش مردم است. اگر خانواده ها دغدغه تامین مخارج زندگی و آینده فرزند را نداشته باشند قطعا فرزندآوری بیشتر می شود.

حسن بیگی تاکید کرد: مهم ترین اقدام ثبت احوال که دستگاه های اجرایی نیز باید به اجرای آن کمک کنند و اقدام ماندگاری خواهد بود، تدوین سند توسعه راهبردی جمعیت است که نقشه راه را مشخص می کند.دیدگاهها بسته شده است.