تشخیص کرونا در ۳۰ دقیقه با تغییر رنگ نمونه بزاق!

یک شرکت داروسازی در ژاپن به دنبال استفاده از یک روش جالب تشخیص کرونا با قابلیت شناسایی ویروس در کمتر از ۳۰ دقیقه است.


دیدگاهها بسته شده است.