پنهان‌کاری ده ساله ارتش نیوزیلند درباره کشتار در افغانستان فاش شد

بر اساس یک گزارش، ارتش نیوزیلند سالها درباره تعداد تلفات غیرنظامیان در یک عملیات در افغانستان در سال ۲۰۱۰ پنهان‌کاری کرده است.


دیدگاهها بسته شده است.