به چه علتی قوطی‌ کنسرو ماهی نیاز به جوشاندن دارد؟

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات گفت: خارج کردن محتویات کنسرو ماهی و سپس جوشاندن یا تفت دادن آن کمکی به از بین رفتن بوتولیسمی که ممکن است در کنسرو ایجاد شده باشد نمی‌کند.


دیدگاهها بسته شده است.