روزی که ناله ابلیس بلند شد

عید غدیر، روزی تلخ و ناگوار برای ابلیسی است که سوگند یاد کرده بود در مسیر صراط مستقیم خداوند مانع‌تراشی کند.


دیدگاهها بسته شده است.