بکارگیری شبکه ریلی برای ایجاد تعادل درتوسعه وتولید ثروت/اداره پایتخت به تنهایی امکانپذیر نیست

به گزارش عرصه، پیروز حناچی در آغاز عملیات اجرایی احداث خط ۱۰ مترو و توسعه شمالی خط هفت گفت: اصلی ترین معضل کلانشهرها به ویژه تهران تمرکز جمعیت و فعالیت است. اکثر کلانشهرها با این مشکل مواجه هستند و راه حل آن استقرار جمعیت در مساحت بیشتر است. بر همین اساس همه کلانشهرها تلاش می کنند این معضل را از طرف مختلف حل و فصل کنند.

وی با اشاره به اتصال هشتگرد به شبکه مترو و همچنین اتصال متروی پروند و پردیس در آینده گفت: در حال حاضر ۲۴۰ کیلومتر خط قابل بهره برداری و درون شهر ایجاد شده و همین میزان نیز در دستور کار است که ۴۰ کیلومتر آن همین خط ۱۰ مترو است.

وی ادامه داد: این خط ۴۳ کیلومتر با ۳۵ ایستگاه دارد و طراحی و برنامه ریزی آن در این دوره پیگیری شده، این خط بخشی از سیاه چاله های تهران را هدف قرار داده است و بخشی از آن به خاک سفید متصل می شود و به این ترتیب شبکه حمل و نقل ریلی به آن محدوده می رسد. هر چند که نمایشگاه های سنگین از تهران خارج می شود و به شهر آفتاب می رود، اما نمایشگاه های تخصصی در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار می شود. لذا این محدوده نیازمند بکارگیری حمل و نقل ریلی است.

شهردار تهران تاکید کرد: تعادلی در محدوده حمل و نقل میان حمل و نقل شخصی و حمل و نقل ریلی ایجاد خواهیم کرد. همچنین در این خط ایستگاه های میانی با اتصال به سایر خطوط موجب افزایش بهره وری حمل و نقل ریلی خواهد شد. فرصت های زیادی در زمانی که پول داشتیم از دست دادیم و امروز در شرایط سختی هستیم لذا باید مکانیزم های دیگری برای تامین مالی مترو ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: مترو موضوعی حاکمیتی است و حمل و نقل و آلودگی هوا مشکلاتی هستند که به عنوان دو خواست مردم تهران باید نسبت به حل و فصل آن اقدام کنیم. حمل و نقل و شهرسازی دو بال یک مجموعه هستند که به یکدیگر کمک می کنند. ما در محدوده منطقه ۲۲ بارگذاری ۴۵۰ هزار نفری را در برنامه داریم، اما برنامه ای برای حمل و نقل ریلی آن نداشته ایم که با اجرای این پروژه این امر محقق خواهد شد.

حناچی با تاکید بر اینکه از همه ظرفیت های شبکه ریلی برای ایجاد تعادل و توسعه و تولید ثروت استفاده می کنیم، افزود: اداره کلانشهر تهران به عنوان پایتخت به تنهایی توسط مسئولین محلی امکانپذیر نیست. این مسئله ای حاکمیتی است و حل معضلاتی همچون آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل ریلی باید با کمک مجموعه دولت انجام شود. در همین راستا برنامه ای برای برقی کردن و هیبریدی کردن تاکسی ها و اتوبوس های شهری داریم و برنامه ای هم برای موتورسیکلت ها با همکاری دولت در حال پیگیری است.دیدگاهها بسته شده است.