آیین‌نامه اجرایی ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد


آیین‌نامه اجرایی ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شددیدگاهها بسته شده است.