بازداشت۲ نوجوان بحرینی در پی تظاهرات ها علیه سازش با تل آویو


بازداشت۲ نوجوان بحرینی در پی تظاهرات ها علیه سازش با تل آویودیدگاهها بسته شده است.