عبور۸۴۳۱ هواپیمای خارجی در مرداد از آسمان ایران/ رشد ۱۳ درصدی


عبور۸۴۳۱ هواپیمای خارجی در مرداد از آسمان ایران/ رشد ۱۳ درصدیدیدگاهها بسته شده است.