کشف عجیب و باورنکردنی دانشمندان درباره کرونا

در حالی که تمام تلاش دنیای پزشکی برای ساختن واکسن کرونا است دانشمندان ادعا می کنند ما این واکسن را به صورت خام در اختیار داریم. اما چگونه؟دیدگاهها بسته شده است.