فهرست شهرستان‌های بحرانی کرونا اعلام شد

فهرست شهرستان‌های بحرانی کرونا اعلام شد و قرار است از روز دوشنبه مطابق دستور رییس جمهور محدودیت‌های شدید در این شهرستان‌ها اعمال شود.


دیدگاهها بسته شده است.