فرودگاههای جیزان و أبها عربستان هدف حمله پهپادی قرار گرفتند


فرودگاههای جیزان و أبها عربستان هدف حمله پهپادی قرار گرفتنددیدگاهها بسته شده است.