علت رویگردانی برخی جمهوری خواهان سرشناس از ترامپ چیست؟

کارشناس مسائل آمریکا گفت: دو گروه مهم در حزب جمهوری خواه آمریکا از ادامه حاکمیت ملی گرایان در این کشور به ریاست ترامپ نگران هستند و نمی‌خواهند وی برای بار دوم رئیس جمهور شود.


دیدگاهها بسته شده است.