ستاد انتخاباتی ترامپ خبر پس‌گیری شکایات پنسیلوانیا را تکذیب کرد


ستاد انتخاباتی ترامپ خبر پس‌گیری شکایات پنسیلوانیا را تکذیب کرددیدگاهها بسته شده است.