رشد ۵۱ درصدی اعتبارات هزینه ای استان تهران/لزوم افزایش سرانه های بهداشتی و درمانی استان تهران

به گزارش عرصه، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با اشاره به ضرورت افزایش انگیزه کارمندان اظهار داشت: نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمان است که باید شرایط لازم برای افزایش انگیزه کارکنان فراهم شود.
 
وی ادامه داد: به منظور رعایت عدالت در دستگاه های مختلف، سرانه تخصیص یافته به هر یک از دستگاه های اجرایی به ازای پرسنل برآورد شد تا مبنای عملکرد و اقدامات قرار گیرد.
 
وی تاکید کرد: اعتبارات هزینه ای استان تهران برای سال ۱۴۰۰ با رشد ۵۱ درصدی همراه خواهد بود که رشد مطلوب و معقولی می باشد.
 
استاندار تهران با اشاره بر لزوم افزایش سرانه های بهداشتی و درمانی استان تهران تاکید کرد: با توجه به کمبود سرانه های بهداشتی و درمانی استان تهران در زمینه های مختلف تخت های بیمارستانی، خانه های بهداشت، مراکز بهداشت روستایی و غیره تمام تلاش ما معطوف این است تا با استفاده از ظرفیت خیّرین، وزارت بهداشت و کمک های استانداری این کمبودها جبران شود.دیدگاهها بسته شده است.